Rekrutacja do Ligi Akademickiej FINSIM 2023/24

Posted on 2023-11-22

FINSIM – Liga Akademicka dla studentów - to unikalny bezpłatny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości w formie konkursu międzyuczelnianego przy wykorzystaniu nowoczesnej symulacji zarządzania bankiem. Studenci mają szansę zdobycia wiedzy praktycznej, certyfikatów i bardzo ciekawych nagród.
 
Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.
 
Zasady gry:
Do Konkursu zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od II roku studiów wzwyż, z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok ostatni akademicki to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen na osobę) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.
 
Najważniejsze informacje dot. tegorocznej edycji Ligi:

 
Nagrody finansowe dla 3 najlepszych zespołów:
I MIEJSCE – 5000 zł/Zespół
II MIEJSCE – 3000 zł/Zespół
III MIEJSCE – 2000 zł/Zespół
 
Więcej informacji znajduje się też na stronie projektu (formularz zgłoszenia, wzór zaświadczenia, regulamin, harmonogram Konkursu).
Fanpage na FB
W załączeniu informacja o Lidze Akademickiej FINSIM.
 
Zapraszam do kontaktu z Menedżerem Konkursu:
Magdalena Skwarska, tel. 723 723 750, e-mail: mskwarska@wib.org.pl