Konkurs „Etyka w finansach”

Posted on 2023-03-08

Komisja Etyki Bankowej, działającej przy Związku Banków Polskich, zaprasza do udziału w Konkursie „Etyka w finansach”.

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Konkurs jest platformą do dyskusji nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnionego świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności. Ostatnie lata obfitują w zmiany w otoczeniu rynków finansowych i bankowości. Obserwuje się m.in. intensywny rozwój nowych technologii i ich zastosowania w usługach finansowych czy też rozwój produktów finansowych uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju. Nieustanne przeobrażenia na rynku wymagają także dyskusji o etycznych dylematach mogących się pojawiać wraz z tymi procesami.

Więcej informacji o Konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@zbp.pl lub na stronie: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Końcowy termin nadsyłania esejów Konkursowych (wraz z Formularzem Zgłoszenia i Oświadczeniem Autora) upływa 24 marca 2023 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2023 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.
Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.
W IX polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł.

Sponsorami Konkursu są:


Ulotka