Enrollment schedule for electives

Posted on 2022-12-06

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SPECJALNOŚCI I MODUŁY
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
rok akademicki 2022/2023
semestr letniSTUDIA I STOPNIA


UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru specjalności na studiach I stopnia):

  • Wybór preferencji specjalności na studiach stacjonarnych odbywa się na podstawie średniej ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów.
  • Studenci wskazują swoje preferencje dotyczące przyszłej specjalności, dokonując uporządkowania propozycji od najbardziej do najmniej pożądanej.
  • Dana specjalność jest uruchamiana w przypadku zapisania minimalnej liczby studentów pozwalającej na utworzenie grupy ćwiczeniowej.
  • Po zakończeniu zapisów uruchomione zostaną specjalności (specjalność) cieszące (ciesząca) się największą popularnością.
  • Osoby, które nie skorzystają z prawa do elektronicznych zapisów zostaną – po zakończeniu zapisów elektronicznych - skierowane na specjalność wybraną przez Dziekana. STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1  EK


15 grudnia 2022 roku, godz. 14.00


zapisy do: 
21 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
- biznes elektroniczny
- ekonomia biznesu
- ekonomika transportu i logistyka
- innowacyjność w gospodarce
- przedsiębiorstwo - finanse i rynek STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:


2 SS1 MSG


15 grudnia 2022 roku, godz. 14.00


zapisy do:
21 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
- finanse międzynarodowe i bankowość
- handel zagraniczny
- marketing międzynarodowy
- międzynarodowa ekonomia menedżerska
- międzynarodowy transport i handel morski
- projekty w biznesie międzynarodowym

 

Adresy stron:
Ekonomia:  http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss1_ek_2022/start.html
MSG: http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss1_msg_2022/start.html

 

STUDIA II STOPNIAUWAGI OGÓLNE (dot. wyboru specjalności na studiach II stopnia):

  • Wybór specjalności odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta w procesie rekrutacji. W przypadku jednakowej liczby punktów studentów aplikujących na specjalność dodatkowym kryterium będzie średnia z przedmiotów ze studiów I stopnia
  • Studenci wskazują swoje preferencje dotyczące przyszłej specjalności, dokonując uporządkowania propozycji od najbardziej do najmniej pożądanej.
  • Dana specjalność jest uruchamiana w przypadku zapisania minimalnej liczby studentów pozwalającej na utworzenie grupy ćwiczeniowej.
  • Po zakończeniu zapisów uruchomione zostaną specjalności (specjalność) cieszące (ciesząca) się największą popularnością.
  • Osoby, które nie skorzystają z prawa do elektronicznych zapisów zostaną – po zakończeniu zapisów elektronicznych - skierowane na specjalność wybraną przez Dziekana. STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


1 SS2 EK


12 grudnia 2022 roku, godz. 14.00


zapisy do:
15 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
- business Intelligence w otwartej gospodarce
- diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
- e-commerce
- logistyka
- morskie sektory offshore
- polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości


 

 STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:


1 SS2 MSG


12 grudnia 2022 roku, godz. 14.00


zapisy do:
15 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
- finanse międzynarodowe i bankowość
- handel zagraniczny
- międzynarodowa ekonomia menedżerska
- międzynarodowe strategie marketingowe
- międzynarodowy transport i handel morski

Adresy stron:
Ekonomia:  http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_ek_2022/start.html
MSG: http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss2_msg_2022/start.html
STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 NS1 EK


19 grudnia 2022 roku, godz. 15.00


zapisy do:
23 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Moduły do wyboru:
- podstawy biznesu
- podstawy teorii przedsiębiorstw i innowacyjności
- podstawy transportu, spedycji i logistykiSTUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:


2 NS1 MSG


19 grudnia 2022 roku, godz. 15.00


zapisy do:
23 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Moduły do wyboru:
- podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej
- podstawy transakcji w handlu zagranicznym

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
https://ps.ug.edu.pl


Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii". 

STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


3 NS1 EK


19 grudnia 2022 roku, godz. 15.00


zapisy do:
23 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Moduły do wyboru:
- biznes online
- przedsiębiorstwo w innowacyjnej gospodarce,
- transport i mobilność
STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


1 NS2 EK


19 grudnia 2022 roku, godz. 15.00


zapisy do:
23 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Moduły do wyboru:
- finanse w przedsiębiorstwach
- logistyka i transport
STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 NS2 EK


19 grudnia 2022 roku, godz. 15.00


zapisy do:
23 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Moduły do wyboru:
- gospodarowanie finansami
- innowacyjne technologie informacyjne
STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:


1 NS2 MSG

19 grudnia 2022 roku, godz. 15.00


zapisy do:
23 grudnia 2022 roku, godz. 12.00

Moduły do wyboru:
- międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
- projekty w biznesie międzynarodowym

 

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
https://ps.ug.edu.pl


Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".