MOST 2022/2023

Posted on 2022-10-25Do dnia 30 listopada 2022 r. trwają zapisy do programu MOST. Dzięki tej inicjatywie studenci
i doktoranci mają możliwość studiowania w jednej z ponad dwudziestu pięciu polskich uczelni partnerskich. Oprócz Uniwersytetu Gdańskiego w programie biorą udział m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 ruszy 31 października i potrwa
do 30 listopada 2022 roku. Do programu mogą zgłosić się studenci, którzy ukończyli drugi semestr studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studenci, którzy ukończyli pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.

Ocena zgłoszenia odbywa się na podstawie średniej ocen z całego toku studiów, udokumentowanych osiągnięć naukowych, zaangażowania w działalność na rzecz społeczności akademickiej oraz osobistą motywację studentów. W przypadku bardzo dużego zainteresowania kierunkiem na danej uczelni zaleca się napisanie listu motywacyjnego.

MOST jest programem bezpłatnym i niezależnym od trybu studiów. Dzięki niemu studenci oraz doktoranci mogą realizować program studiów w uczelni innej niż macierzysta, nawiązać kontakt ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta oraz prowadzić badania do pracy seminaryjnej, magisterskiej czy dysertacji w innym środowisku.


Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu MOST na semestr letni 2022/2023 znajdują się na stronie: https://most.amu.edu.pl/

Bieżące informacje publikowane są na oficjalnym profilu: www.facebook.com/programmost2000

System internetowej rekrutacji do Programu MOST: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/

Przewodnik po rekrutacji do Programu MOST w Uniwersytecie Gdańskim znajduje się na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/rozwoj-kariera/most/rekrutacja-krok-po-kroku