Our students in EFC 2021

Posted on 2021-06-01

Miło nam poinformować, że 4 naszych studentów już we wrześniu tego roku będzie miało możliwość wzięcia udział w prestiżowym, trzydniowym Europejskim Kongresie Finansowym.

Wśród wyróżnionych osób są Pan Łukasz Wicki oraz Pan Mikołaj Waszczeniuk - studenci drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG), specjalność finanse międzynarodowe i bankowość, Pani Dominika Strawska - studentka drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność e-commerce i Pani Martyna Komenda - studentka drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG), specjalność finanse międzynarodowe i bankowość (pani Martyna Komenda weźmie udział w EKF już po raz trzeci! – gratulujemy dobrego pióra).

EKF to niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej. Działania EKF obejmują organizowanie kongresów, opracowywanie rekomendacji, stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz makroekonomicznych i technologicznych.

“Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie” to temat przewodni, którym uczestnicy mieli kierować się przy pisaniu swoich prac.  Nasi studenci zdecydowali się napisać esej na temat postępujących zmian w procesach digitalizacji w Polsce i w Europie w różnych sferach ekonomiczno-gospodarczych na skutek globalnej pandemii. Każdy z nich podszedł do tematu w zupełnie odmienny sposób, co zostało docenione przez kapitułę. Eseje napisane przez studentów zostały wybrane w ramach ogólnopolskiego konkursu spośród ponad 130 prac.

Osobami nominującymi do konkursu byli:

  • dr Magdalena Mosionek-Schweda (w przypadku Łukasza Wickiego),
  • dr Magdalena Markiewicz (w przypadku Mikołaja Waszczeniuka, a praca powstawała przy wsparciu dr Renaty Orłowskiej),
  • dr Tomasz Gutowski (w przypadku Pani Dominiki Strawskiej),
  • dr Sławomir Antkiewicz (w przypadku Pani Martyny Komendy).


Warto dodać, że studenci zostali objęci programem „Ekonomia w tutoringu akademickim”

 

Serdecznie gratulujemy!