We invite you to a student scientific conference

Posted on 2021-03-19

Szanowni Państwo, Opiekunowie i Studenci Kół Naukowych,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS)”, która odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 26 marca 2021 r.
 
Idea kongresu powstała na Wydziale Ekonomicznym w 2017 r. z inicjatywy opiekunów kół naukowych (KN Finansów Międzynarodowych, KN Europejskie Forum Integracji Europejskiej, KN Konsylium).

Celem organizowanego Kongresu jest stworzenie platformy wymiany poglądów oraz wiedzy z obszaru ekologii i ochrony  środowiska, ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również wyników badań interdyscyplinarnych oraz umożliwienie rozwoju naukowego studentów skupionych w kołach naukowych.

Udział w  wydarzeniu będzie doskonałą okazją do zaznaczenia obecności kół naukowych w środowisku akademickim i przedstawienia wyników badań naukowych podczas moderowanych sesji tematycznych.

W czasie Kongresu będziemy mieli okazję uhonorować laureatów konkursu „I Ty możesz zostać wykładowcą”. Autorzy zwycięskich prezentacji w kategorii ekonomicznej „W co zainwestował(a)bym 1 mln dolarów?” zaprezentują swoje wystąpienia w drugiej sesji Kongresu.

W sesjach naukowych Kongresu wezmą udział: Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Chemików, Koło Biznesu Chemicznego, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe Transportu i Marketingu, Koło Naukowe Przedsiębiorczości Start-up oraz Koło Naukowe Polityki Gospodarczej.

Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana jest w ramach projektu „Science Clubs
w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zakres tematyczny Kongresu został poszerzony o aspekty związane
z zagadnieniami wpisującymi się w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności nauki.

Wydarzenie w  roku 2021 organizowane jest w formule on-line. Mamy nadzieję, że Kongres zostanie życzliwie przez Państwa przyjęty w tej formule.

Do udziału w nim zapraszamy Koła naukowe oraz Wykładowców wraz ze Studentami.


Organizatorzy KEEKS 2021

Dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Wydział Chemii
Dr Magdalena Markiewicz, Wydział Ekonomiczny
Dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, Wydział Ekonomiczny
Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego
Rada Samorządu Studentów Wydziału ChemiiDofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i NaukiLink do Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich KEEKS 2021

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej


KONGRES EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH „KEEKS 2021”

26 marca 2021 r., godz. 9.00-16.00
8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 Uroczyste otwarcie konferencji
dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
   
Sesja 1. Prezentacja Kół Naukowych Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Chemii:
„Bogactwo doświadczeń w różnorodności zainteresowań”
Moderator: Jakub Nieścior (WE) i Natalia Matyka (WCh)
   
   
9.15 - 9.25 Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
9.25 - 9.35 Naukowe Koło Chemików
9.35 - 9.45 Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych
9.45 - 9.55 Koło Naukowe Ochrony Środowiska
9.55 - 10.05 Koło Naukowe Polityki Gospodarczej
10.05 - 10.15 Koło Naukowe Biznesu Chemicznego
10.15 - 10.25 Koło Naukowe Transportu i Marketingu
   
10.25-10.30 Podsumowanie sesji 1
   
Sesja 2. Ogłoszenie wyników konkursu dla szkół „I Ty możesz zostać wykładowcą”.
Moderator: dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UGPrzedstawienie nagrodzonych prezentacji w kategorii ekonomicznej.
Prezentacje „W co zainwestował(a)bym 1 mln dolarów?”:

10.45 – 11.00 Ksenyia Korshun; SP Nr 55 w Gdańsku
11.00 – 11.15 Joanna Czapp; ZSZiO w Kartuzach
   
Sesja 3. Prezentacje naukowe.
„Chemia i ekonomia w kontekście idei zrównoważonego rozwoju i współdziałania”
Moderatorzy sesji: Jakub Nieścior (WE) i Daria Łada (WCh)
Czas prezentacji: 10 minut, czas na pytania: 5 minut.
   
11.30 – 11.45 Prawo jednej ceny na rynku kasowym i terminowym na przykładzie indeksu giełdowego WIG20 oraz kontraktu na niego - Kamila Ulmann
11.45 – 12.00 ESG ETF jako instrument inwestowania odpowiedzialnego społecznie - Mateusz Wutkie, Karolina Bożek
12.00 – 12.15 Olejki eteryczne w biznesie - Marek Chajduk
12.15 - 12.30 Społeczny nacisk i zapotrzebowanie na zieloną energetykę - Marek Ziemian
12.30 – 12.45 Zrównoważony rozwój w krajach wschodnio- i zachodniosłowiańskich - podejście statystyczne - Kamil Ulmann
12.45 - 13.00 Projekt NKCh UG KLIMATYCZNI: Powierzchnie samoczyszczące otrzymywane w oparciu o metody Zielonej Chemii - Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska
   
13.00 – 13.15 Podsumowanie sesji 3 i dyskusja
   
   
Sesja 4. Prezentacje naukowe.
„Społeczna odpowiedzialność nauki i biznesu – refleksje studentów”
Moderatorzy sesji: Jakub Nieścior (WE) i Daria Łada (WCh)
Czas prezentacji: 10 minut, czas na pytania: 5 minut.
   
13.30 - 13.45 Polityka gospodarcza rządu Rumunii a wzrost gospodarczy w XXI w. - Filip Roszkowski
13.45 - 14.00 Relacja globalnego ocieplania i wzrostu gospodarczego - Mateusz Dadej, Dawid Krenke
14.00 - 14.15 Właściwości antyoksydacyjne dipikolinianiowych związków kompleksowych oksowanadu(IV) z 1,10-fenantroliną i 2,2’-bipirydylem - Natalia Matyka
14.15 – 14.30 Preferencje transportowe studentów a ich świadomość  ekologiczna–zrównoważony transport jako kluczowy czynnik ochrony środowiska - Julia Karpińska, Anita Jurkiewicz
14.30 - 14.45 Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w kontekście rynku pracy - M. Wiktoria Paprocka
14.45 – 15.00 Chemiczne zanieczyszczenia żywności - Simona Kołek, Adela Zaręba, Szymon Swiątek Brzeziński, Zuzia Zarzeczna
   
15.00 – 15.15 Podsumowanie sesji 4 i dyskusja
   
   
15.15 – 15.45 Narada jury kongresowego i wybór najlepszych prezentacji z zakresu chemii oraz z zakresu ekonomii
   
15.45 – 16.00 Podsumowanie konferencji oraz informacja o nagrodzonych prezentacjach naukowych studentów
dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Dziekan Wydziału Chemii

 

Celem Kongresu jest rozwój naukowy studentów działających w kołach naukowych UG oraz wymiana poglądów
w zakresie badań powiązanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju

i społecznej odpowiedzialności nauki i gospodarki.Link do Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich KEEKS 2021

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


 
 

Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki”
prowadzony jest przez Wydział Chemii UG i Wydział Ekonomiczny UG.Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu:
https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug
https://ekonom.ug.edu.pl/web/biznes/index.html?lang=pl&ao=science_clubs_-_znane_i_nieznane_oblicza_nauki


Program Konferencji PDF