Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Teoria przedsiębiorstwAbsolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw metodologicznych poznawania specyfiki działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ich struktur i funkcji,
 • badań analitycznych przedsiębiorstw oraz zachowań organizacyjnych i rynkowych przedsiębiorstw,
 • finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • specjalistycznego rozumienia i analizowania wartości kluczowych dla kształtowania efektywnej ekonomicznie działalności przedsiębiorstw,
 • wykorzystania różnorodnych podejść do procesów, struktur i funkcji występujących w przedsiębiorstwach, co zbliży go do możliwości samodzielnego projektowania i rozliczania przedsięwzięć gospodarczych oraz organizowania pracy na stanowiskach ekonomiczno-finansowych w jednostkach gospodarczych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w podmiotach gospodarujących na stanowiskach analitycznych i projekcyjnych, dzięki poznaniu kluczowych zagadnień związanych z przygotowaniem i prowadzeniem ekonomicznie efektywnej gospodarki przedsiębiorstw w wymiarach: operacyjnym, kadrowym, marketingowym oraz finansowym

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy teorii przedsiębiorstw
 • Badania analityczne przedsiębiorstw
 • Ekonomika i projektowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw
 • Zachowania przedsiębiorstw
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie projektami przedsiębiorstw

Opiekun specjalności:
dr hab. Beata Majecka
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
e-mail: beata.majecka@ug.edu.pl