Terminy

 

 

Rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2023/24 zakończyła się.  

 

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (https://studenci.irk.ug.edu.pl/).