Terminy

 Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne:

 • studia stacjonarne I stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business (druga rekrutacja dodatkowa);
 • studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna (wg stanu na 28 września br. limit przyjęć wynosi 2; limit może zostać zwiększony w przypadku rezygnacji ze studiów osób przyjętych na studia).

 

Terminy rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK: od 29 września do 6 października 2020 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów: 7 października 2020 r.;
 • składanie dokumentów – od 8 do 14 października 2020 r.;
 • ogłoszenie listy przyjętych: 15 października 2020 r.
Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne:

 • studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • studia niestacjonarne II stopnia na kierunkach Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.
 
Terminy rekrutacji dodatkowej na studia niestacjonarne: 
 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 29 września do 12 października 2020 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 14 października 2020 r.;
 • składanie dokumentów – od 15 do 21 października 2020 r.;
 • ogłoszenie list przyjętych – 22 października 2020 r.


System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (https://studenci.irk.ug.edu.pl/).