Studia niestacjonarne II stopnia

 • Program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się w blokach sobotnio-niedzielnych według wyznaczonego przed rozpoczęciem semestru kalendarza, z myślą o osobach już pracujących i chcących podnieść swoje umiejętności i kompetencje oraz osobach chcących podjąć pracę już podczas studiów.

 • Na Wydziale Ekonomicznym możesz studiować na studia drugiego stopnia na kierunkach
  • Ekonomia
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

 

 • Wybór specjalności następuje od 1. semestru (już podczas rekrutacji na studia) dotyczy kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

 • Na kierunku Ekonomia ścieżka studiów kształtowana jest w ramach wyboru modułów specjalnościowych

 • Student WE korzysta z elektronicznych baz danych, biblioteki, nowoczesnej infrastruktury, elektronicznego portalu i e-indeksu.

 • Dzięki dobrej organizacji zajęć i praktycznym profilom kształcenia na WE uzyskasz ceniony przez pracodawców dyplom Uniwersytetu Gdańskiego oraz bezcenne relacje zawodowe.

Wybierz specjalności, na których będziesz mógł/mogła studiować oraz rozwijać swoje zainteresowania:

 

 

 

Biznes międzynarodowy
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Handel zagraniczny
Specjalność na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

  
 Moduły specjalnościowe
na kierunku Ekonomia
 

 

   
  Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia.
Health Care Technology.

Kierunek o profilu praktycznym