Studia niestacjonarne II stopnia

 • Program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się w blokach sobotnio-niedzielnych według wyznaczonego przed rozpoczęciem semestru kalendarza, z myślą o osobach już pracujących i chcących podnieść swoje umiejętności i kompetencje oraz osobach chcących podjąć pracę już podczas studiów.

 • Na Wydziale Ekonomicznym możesz studiować na studia drugiego stopnia na kierunkach
  • Ekonomia
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

 

 • Wybór specjalności następuje od 1. semestru (już podczas rekrutacji na studia) dotyczy kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

 • Na kierunku Ekonomia ścieżka studiów kształtowana jest w ramach wyboru modułów specjalnościowych

 • Student WE korzysta z elektronicznych baz danych, biblioteki, nowoczesnej infrastruktury, elektronicznego portalu i e-indeksu.

 • Dzięki dobrej organizacji zajęć i praktycznym profilom kształcenia na WE uzyskasz ceniony przez pracodawców dyplom Uniwersytetu Gdańskiego oraz bezcenne relacje zawodowe.

Wybierz specjalności, na których będziesz mógł/mogła studiować oraz rozwijać swoje zainteresowania:

 

 

 

 
Biznes międzynarodowy
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Handel zagraniczny
Specjalność na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 

 

  
 Moduły specjalnościowe
na kierunku Ekonomia
 

 

   
  Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia.
Health Care Technology.

Kierunek o profilu praktycznym