Studia I stopnia

 

 

Kierunek: Ekonomia - I stopień

Specjalności na studiach stacjonarnych sem. 4-6
 
Biznes elektroniczny(opis)
Ekonomika transportu i logistyka(opis)
Ekonomia biznesu(opis)
Innowacyjność w gospodarce(opis)
Przedsiębiorstwo - finanse i rynek(opis)
  
Ścieżka studiów niestacjonarnych w ramach modułów specjalnościowych 
Ścieżka studiów w ramach modułów specjalnościowych(opis)

 

 

 

Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - I stopień

Specjalności na studiach stacjonarnych sem. 4-6 
Finanse międzynarodowe i bankowość(opis)
Biznes międzynarodowy(opis)
Marketing międzynarodowy(opis)
Międzynarodowa ekonomia menedżerska    (opis)
Międzynarodowy transport i handel morski(opis)
Projekty w biznesie międzynarodowym(opis)
  
Ścieżka studiów niestacjonarnych w ramach modułów specjalnościowych 
Ścieżka studiów w ramach modułów specjalnościowych(opis)
Specjalności na kierunku Ekonomia i na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze są uruchamiane pod warunkiem zapisania się odpowiedniej liczby osób wymaganych do utworzenia grupy ćwiczeniowej.Kierunek: International Business

(w języku angielskim)Kierunek: Biznes chemiczny

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii
(rekrutacja na Wydziale Chemii)