Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Strategie rozwoju biznesu
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • podejmowania strategicznych decyzji w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • podejmowania istotnych decyzji inwestycyjnych, w tym nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć,
 • kształtowania polityki związanej z efektywnym zarządzaniem finansami firmy,
 • sztuki optymalizowania podatków,
 • badania potrzeb i preferencji klientów,
 • globalnych trendów na rynku pracy związanych z automatyzacją, robotyzacją i digitalizacją pracy,
 • prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

Kompetencje, w które zostanie wyposażony absolwent naszej specjalności pozwolą reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość w otoczeniu gospodarczym, działać elastycznie w różnych obszarach zarządzania firmą w tym, wykorzystywać pojawiające się szanse ale też przeciwdziałać skutkom występujących zagrożeń. Najistotniejszą kompetencją oczekiwaną obecnie przez pracodawców, w szczególności w odniesieniu do kadry zarządzającej, jest umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów w oparciu o rzetelną analizę uwarunkowań biznesowych. Program naszej specjalności zapewnia nabycie tego rodzaju kompetencji i umiejętności.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

Specjalność przeznaczona jest zarówno dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą jak i dla tych, które chcą pracować na stanowiskach kierowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach lub dużych korporacjach międzynarodowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Foresight z wykorzystaniem analizy makroekonomicznej i sektorowej
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Polityka finansowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie marką
 • Data mining
 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
 • Globalny rynek pracy
 • Symulacje i gry biznesowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Negocjacje i komunikacja interpersonalna

Opiekun specjalności:
dr hab. Anita Szymańska

Katedra Polityki Gospodarczej
e-mail: anita.szymanska@ug.edu.pl