Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Przedsiębiorstwo - Finanse i Rynek
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw metodologicznych poznawania specyfiki działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw ich działalności finansowej oraz rynkowej
 • szczegółowych charakterystyk podmiotów gospodarujących oraz ich modeli biznesu
 • zachowań rynkowych przedsiębiorstw oraz konsumentów
 • finansów przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami
 • wycen i pomiaru wartości przedsiębiorstw.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • wykorzystania różnorodnych podejść badawczych do poznawania procesów, struktur oraz funkcji przedsiębiorstw
 • interpretowania zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz ich otoczeniu
 • rozumienia finansowych i rynkowych perspektyw działalności przedsiębiorstw
 • kształtowania wartości przedsiębiorstw.

Uzyskane efekty uczenia się i perspektywy zatrudnienia:

 • podejmować pracę w podmiotach gospodarujących na stanowiskach analityczno-projekcyjnych oraz doradczych
 • rozwijać w systemie ciągłym umiejętności analityczne, a także doradcze łączące wiedzę z zakresu finansów, zachowań rynkowych i zarządzania przedsiębiorstwami
 • odnajdywać się w warunkach ciągłych zmian gospodarowania.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Perspektywy poznawcze przedsiębiorstw
 • Współczesne modele biznesu
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw
 • Zachowania konsumenckie i komunikacja rynkowa
 • Projektowanie biznesowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Analityka biznesowa
 • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
 • Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
 

Opiekun specjalności:


dr hab. Beata Majecka, profesor UG

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
e-mail: beata.majecka@ug.edu.pl