Moduły specjalnościowe na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Ekonomia

Na studiach niestacjonarnych studia na kierunku Ekonomia realizowane są poprzez tzw. moduły specjalnościowe.

Student od pierwszego do trzeciego semestru studiów realizuje przedmiot ogólny, grupę przedmiotów podstawowych oraz grupę przedmiotów kierunkowych. Natomiast od semestru czwartego student wybiera moduł specjalnościowy, w skład którego wchodzi kilka przedmiotów.

Specyfika takiego programu polega na umożliwieniu dokonania wyboru pomiędzy różnymi zakresami tematycznymi w kolejnych semestrach studiów. Dzięki temu student, kierując się własnymi zainteresowaniami i ambicjami, może samodzielnie stworzyć własną ścieżkę kształcenia.

Moduły w poszczególnych semestrach mają różny charakter, począwszy od zagłębienia się w określone sfery życia gospodarczego, poprzez zbadanie efektywności procesów gospodarczych, a skończywszy na narzędziach usprawniających te procesy. Samodzielne kształtowanie ścieżki rozwoju umożliwia studentowi uzyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej w pracy ekonomisty.

Układ modułów specjalnościowych w poszczególnych semestrach:

Ścieżka 1: Biznes – Ekonomia – Biznes online (szczegółowy opis ścieżki kształcenia)

Sem. 4.     PODSTAWY BIZNESU
Sem. 5.     EKONOMIA BIZNESU
Sem. 6.     BIZNES ONLINE


Ścieżka 2: Finanse – Audyt – Przedsiębiorstwo innowacyjne (szczegółowy opis ścieżki kształcenia)
 
Sem. 4.     PODSTAWY TEORII PRZEDSIĘBIORSTW I INNOWACYJNOŚCI
Sem. 5.     FINANSE I AUDYT PRZEDSIĘBIORSTW
Sem. 6.     PRZEDSIĘBIORSTWO W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE


Ścieżka 3: Logistyka – Transport – Mobilność (szczegółowy opis ścieżki kształcenia)

Sem. 4.     PODSTAWY TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI
Sem. 5.     LOGISTYKA
Sem. 6.     TRANSPORT I MOBILNOŚĆKażdy student może profilować swoją ścieżkę kształcenia w semestrach 4-6, wybierając jeden z trzech modułów w każdym semestrze, czyli kolejno:

Sem. 4     PODSTAWY BIZNESU
                  albo
                  PODSTAWY TEORII PRZEDSIĘBIORSTW I INNOWACYJNOŚCI
                  albo
                  PODSTAWY TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI

Opis modułów na sem. 4

Sem. 5     EKONOMIA BIZNESU
                  albo
                  FINANSE I AUDYT PRZEDSIĘBIORSTW
                 
albo
                  LOGISTYKA

Opis modułów na sem. 5

Sem. 6     BIZNES ONLINE
                 
albo
                  PRZEDSIĘBIORSTWO W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
                 
albo
                  TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Opis modułów na sem. 6


 

Uruchomienie modułu specjalnościowego uzależnione będzie od preferencji wskazanych przez studentów studiów niestacjonarnych na kierunku ekonomia. Moduł nie uruchomi się w przypadku, gdy nie zapisze się na niego wymagana liczba studentów (zgodnie z Uchwałą nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku).