Studia I stopnia niestacjonarne - MSG: Międzynarodowa ekonomia menedżerskaAbsolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • prawidłowości funkcjonowania rynku i podmiotów rynkowych,
 • kształtowania przywództwa menedżerskiego,
 • zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • zachowania konsumentów i marketingu relacyjnego,
 • komunikacji międzyludzkiej, wiedzę z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • profesjonalnej obsługi klientów poprzez dogłębne zrozumienie mechanizmów rządzących zachowaniem konsumentów i marketingiem relacyjnym,
 • kierowania sprzedażą,
 • prowadzenia negocjacji handlowych i budowy współpracy rynkowej w wymiarze międzynarodowym,
 • sporządzania podstawowych dokumentów menedżerskich,
 • komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy zespołowej ze względu na duży wymiar zajęć aktywizujących i warsztatów interaktywnych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę na stanowiskach charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności związanym ze znaczącym kontaktem z ludźmi, głównie w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, a także w jednostkach władzy państwowej oraz samorządowej,
 • pracę w korporacjach i instytucjach w zakresie tworzenia strategii przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym (np. kierownik projektu, account manager);

Przedmioty specjalnościowe:

 • Przywództwo menedżerskie
 • Podstawy ekonomii menedżerskiej
 • Warsztaty menedżerskie
 • Biznesowe aplikacje międzynarodowych organizacji gospodarczych
 • Logistyka marketingowa
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Elektroniczne systemy zarządzania
 • Zachowania konsumentów i marketing relacyjny
 • Komunikacja międzyludzka
 • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
 • Kształtowanie zachowań pracowników
 • Korespondencja biznesowa w języku angielskim

Opiekun specjalności:

dr Bożena Kłusek-Wojciszke

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Globalnej
e-mail:bozena.klusek-wojciszke@ug.edu.pl