Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Logistyka
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • badania i analizy rynku na potrzeby logistyki
 • struktury systemów i procesów logistycznych
 • działalności transportowej i spedycyjnej
 • podejmowania decyzji menadżerskich w logistyce
 • tendencji zmian w logistyce

Absolwent nabywa umiejętności:

 • prowadzenia badań rynkowych i marketingowych
 • planowania biznesowego w działalności logistycznej
 • projektowania systemów logistycznych
 • posługiwania się fachową terminologią z dziedziny transportu, spedycji i logistyki, w tym anglojęzyczną
 • rozwiązywania logistycznych problemów menadżerskich
 • wykorzystania specjalistycznych programów informatycznych, m. in.  SAP, WMS, ARIS, giełdy transportowe (możliwość uzyskania Certyfikatu Software AG)

Nabycie wielu cenionych umiejętności praktycznych umożliwiają: zajęcia prowadzone wspólnie z menadżerami logistyki,  wizyty w przedsiębiorstwach, spotkania w ramach  "Piątków z Logistyką", warsztaty logistyczne, działalność w Naukowym Kole Logistyki, a także studiowanie za granicą w ramach programu ERASMUS+ oraz CEEPUS.

Uzyskane efekty uczenia się pozwalają Absolwentowi podjąć pracę na stanowiskach:

 • menedżer logistyki,
 • menedżer łańcucha dostaw,
 • specjalista ds. logistyki, transportu lub spedycji krajowej, międzynarodowej, kolejowej, samochodowej, lotniczej, wodnej śródlądowej
 • specjalista ds. planowania lub realizacji: zaopatrzenia, zakupów, logistyki produkcji,         magazynowania, dystrybucji, sprzedaży
 • specjalista ds. planowania mobilności
 • specjalista ds. zarządzania zrównoważoną mobilnością miejską
  (i/lub) kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej

Przedmioty specjalnościowe:

 • Badanie i analiza rynku na potrzeby logistyki
 • Projektowanie wsparcia logistycznego
 • Biznes plan jako narzędzie w działalności logistycznej
 • Transport jako element wsparcia logistycznego
 • SAP ERP i inne narzędzia IT w logistyce
 • Ocena opłacalności inwestycji logistycznych
 • Decyzje menedżerskie w logistyce
 • Trendy w rozwoju logistyki
 • Ubezpieczenia w logistyce
 • Zrównoważona mobilność
 • Spedycja
 • Instrumenty marketingowe w logistyce

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. System wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa xxx
 2. Efektywność inteligentnych systemów transportowych w aglomeracjach miejskich na przykładzie systemu TRISTAR w Trójmieście.
 3. Działalność marketingowa na rynku usług transportowych na przykładzie przedsiębiorstwa xxx
 4. Spedycja jako ogniwo dostaw międzynarodowych        
 5. Dobre praktyki w logistyce miejskiej w Europie
 6. Oddziaływanie portu lotniczego w Gdańsku na rozwój regionu
 7. Zarządzanie łańcuchami dostaw w handlu hurtowym artykułów spożywczych
 8. Kontroling pracy magazynu stali kwasoodpornej
 9. Planowanie potrzeb materiałowych w zakładzie produkcji okien
 10. Logistyka produkcji zakładu meblarskiego
 11. Możliwości usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie spółki xxx
 12. Budowa terminalu DCT II jako czynnik przekształcenia Portu Gdańsk w bałtycki hub kontenerowy.
 13. Analiza konkurencyjności terminali kontenerowych w Polsce na przykładzie DCT w Gdańsku i BCT w Gdyni
 14. Rola PKP Cargo na rynku przewozów kolejowych w Polsce
 15. Wdrożenie systemu automatycznej identyfikacji towarów w oparciu o technologię radiową
 16. Problemy rozwoju i funkcjonowania kolei dużych prędkości w Polsce
 17. Kierunki rozwoju elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej
 18. Innowacje w logistyce jako czynnik kształtujący konkurencyjność przedsiębiorstw
 19. Integracja transportu miejskiego jako czynnik kształtujący mobilność w miastach
 20. Transport współdzielony jako element logistyki miejskiej

Opiekun specjalności:

 

dr hab. Aleksandra Koźlak
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomiki Transportu
e-mail: aleksandra.kozlak@ug.edu.pl