Kurs dokształcający Economics and Business

Nazwa

Kurs dokształcający Economics and Business

Kierownik

dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Kontakt

Koordynator: dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
e-mail:
przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Cel studiów

 

Forma studiów i częstotliwość zjazdów

Kurs dokształcający jest realizowany w formie wybieranych przedmiotów z oferty specjalności International Business (I i II stopień studiów) oraz przedmiotów do wyboru w języku angielskim. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku co tydzień lub 2 tygodnie. Zajęcia są realizowane w budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Czas trwania

1 semestr

Program

Wybierane przedmioty z oferty specjalności International Business (I i II stopień studiów) oraz przedmioty do wyboru w języku angielskim.

Kryteria zaliczenia

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu dokształcającego uzyskuje wykaz ocen z przedmiotów zrealizowanych podczas semestru nauki. Osiąga efekty kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych przypisane do danych przedmiotów. Ponieważ kurs ukierunkowany jest na cudzoziemców, ukończenie kursu sprzyja również poznaniu środowiska akademickiego w Polsce oraz poznania mechanizmów funkcjonowania gospodarki kraju.

Opłaty

750 euro za semestr

Sylwetka kandydata

Kurs dokształcający jest skierowany do osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, zainteresowanych zgłębianiem problematyki z zakresu ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych w języku angielskim.

Zasady naboru

Rekrutacja na kurs doszkalający ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Konieczne jest zgłoszenie w chęci uczestnictwa w kursie drogą pisemną bądź elektroniczną oraz wniesienie opłaty za kurs. Opłata za kurs semestralny wynosi 750 EUR.

Limit miejsc
(minimalny i maksymalny)

 max. 50 osób

Dokumenty rekrutacyjne

1. Kopia świadectwa dojrzałości lub kopia dyplomu ukończenie studiów wyższych (oryginały do wglądu)
2. Aktualna kolorowa fotografia o wymiarze 35x45 mim bez nakrycia głowy na jasnym tle 
3. Kopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu).

Rekrutacja

Rejestracja elektroniczna (kontakt: przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl), wnioski przesyłane drogą e-mailową, dokumenty oryginalne dostarczane pocztą lub osobiście. Wydział Ekonomiczny UG Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 p. 132.