Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Ekonomia biznesu
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Pozyskiwania środków na uruchomienie i dalsza realizację przedsięwzięć biznesowych
 • Przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie
 • Form wsparcia działalności gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Kosztów, w tym podatkowych, związanych z prowadzeniem biznesu w Polsce
 • Innych praktycznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. prawa pracy

Absolwent nabywa umiejętności:

 • Podejmowania kluczowych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa, w oparciu o szeroki pakiet przedmiotów analitycznych
 • Pozyskiwania finansowania na rozwój biznesu na szczeblu regionalnym, lokalnym, centralnym i europejskim
 • Budowania relacji w zespole (soft competencies)

Uzyskane efekty uczenia się i perspektywy zatrudnienia:

 • Prowadzenie własnego biznesu dzięki świadomości zarówno kosztów i korzyści jak i szans i zagrożeń „bycia na swoim”
 • Praca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak również w korporacjach międzynarodowych w działach analitycznych
 • Praca w sektorze publicznym na stanowiskach wykorzystujących zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje

Przedmioty specjalnościowe:

 • Start up laboratorium sukcesu
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Prawo pracy w praktyce
 • Regionalne wsparcie biznesu
 • Źródła finansowania biznesu
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Podatki i koszty w działalności gospodarczej
 • Praktyczne aspekty badań rynkowych
 • Kierowanie zespołem


Przedmioty proponowane w ramach specjalności stanowią spójną całość w zakresie kluczowych obszarów funkcjonowania biznesu. Nacisk położony jest na zajęcia interaktywne, częściowo wzbogacone wizytami studyjnymi i wykładami praktyków.

Program specjalności Ekonomia biznesu

 

Opiekun specjalności:
dr Grzegorz Szczodrowski

Katedra Polityki Gospodarczej
e-mail: grzegorz.szczodrowski@ug.edu.pl