Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego pełnić będzie dyżury od 5 sierpnia 2020 r. 

 

 

Studia stacjonarne I oraz II stopnia: w dniach od 5 do 27 sierpnia od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00, w soboty w godz. 10.00-13.00 (z wyłączeniem 15.08.2020 r.).

 

 

Studia niestacjonarne I oraz II stopnia: w dniach od 5 do 27 sierpnia od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00, w soboty w godz. 10:00-13:00 (z wyłączeniem 15.08.2020 r.); w dniach od 28 sierpnia do 9 września od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-13:00.

 

 

Miejsce dyżurów: pok. 1 na Wydziale Ekonomicznym (ul. Armii Krajowej 119/121), tel. 58 523-11-12 oraz 58 523-11-15.

 

 

Poza powyższymi terminami w sprawach związanych z rekrutacją prosimy kontaktować się z Biurem Rekrutacji w rektoracie:

 

tel. 58 523 25 26,

tel. 58 523 25 32,

tel. 58 523 23 28,

 

lub drogą mailową: komisjaek@ug.edu.pl

 

 

Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny

ul. Armii Krajowej 119/121

81-824 Sopot, pok. 1

tel. 58-523-11-12, 58-523-11-15