Studia I stopnia niestacjonarne - MSG: Biznes międzynarodowyOpis specjalności:

Wykształcenie absolwenta w specjalności Biznes Międzynarodowy ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy na rynku międzynarodowym (w biznesie). Absolwent specjalności po zakończeniu studiów I stopnia będzie posiadał umiejętność analizy oraz prawidłowej oceny zjawisk gospodarczych zachodzących w biznesie międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na podejmowanie pracy na stanowiskach związanych prowadzeniem przedsiębiorstwa ma rynkach międzynarodowych na różnych szczeblach, w instytucjach finansowych oraz w jednostkach administracji na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Specjalność objęta „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • prawidłowości funkcjonowania rynku krajowego i rynków międzynarodowych,
 • zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • ryzyka występującego na rynkach międzynarodowych,
 • analizy rynków międzynarodowych,
 • strategii przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • profesjonalnej obsługi klientów poprzez  zrozumienie mechanizmów rządzących działalnością na rynkach zagranicznych,
 • kierowania sprzedażą, prowadzenia negocjacji handlowych i budowy współpracy rynkowej w wymiarze międzynarodowym,
 • sporządzania podstawowych dokumentów związanych z obsługą celną,
 • komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy zespołowej ze względu na duży wymiar zajęć aktywizujących i warsztatów interaktywnych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • pracę w firmach działających na rynku krajowym i zagranicznym
 • swobodne poruszanie się w obszarze działalności związanej z pracą w obszarze biznesu międzynarodowego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Seminarium licencjackie
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
 • Formy działalności przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Ryzyko w biznesie międzynarodowym
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Obsługa celna w biznesie międzynarodowym
 • Łańcuchy dostaw w biznesie międzynarodowym
 • Ubezpieczenia w biznesie międzynarodowym
 • Badania marketingowe
 • Design thinking w kształtowaniu produktów i usług
 • Nowoczesne techniki sprzedaży
 • Techniki prezentacji biznesowej
 • Strategia komunikacji w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie produktem i marką

Opiekun specjalności:dr Tomasz Czuba


Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Strategii Marketingowych
e-mail: tomasz.czuba@ug.edu.pl