Studia II stopnia niestacjonarne - MSG: Biznes międzynarodowyOpis specjalności:

Wykształcenie absolwenta w specjalności Biznes międzynarodowy ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności przydatnych w pracy w biznesie międzynarodowym. Absolwent specjalności po zakończeniu studiów II stopnia będzie mógł obejmować stanowiska z zakresu: kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, planowania operacyjnego i controllingu, kierowania sprzedażą, negocjowania i zawierania kontraktów w wymiarze międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom specjalności Biznes międzynarodowy obejmowanie stanowisk charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności na różnych rynkach międzynarodowych, głównie w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, a także w jednostkach władzy państwowej oraz samorządowej.

Specjalność objęta „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • finansów i innowacyjności,
 • strategii rynkowych i technik negocjacji w biznesie międzynarodowym,
 • przywództwa w biznesie,
 • koordynacji działań na rynkach międzynarodowych,
 • strategii zarządzania.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • kierowania zespołami pracowniczymi,
 • kierowania działalnością firmy na rynkach międzynarodowych
 • kierowania projektami.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych
 • pracę na kierowniczych stanowiskach w firmach działających na rynku krajowym i zagranicznym
 • zarządzanie działalnością firmy na wybranym rynku.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Seminarium magisterskie
 • Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
 • Data mining
 • Formy współpracy przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Planowanie operacyjne i controlling
 • Innowacyjność w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie finansami
 • Komunikacja marketingowa
 • Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Przywództwo w biznesie
 • Negocjacje i zawieranie kontraktów w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie projektami w biznesie międzynarodowym
 • Systemy jakościowe
 • Symulacje i gry biznesowe

Opiekun specjalności:dr Tomasz Czuba

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Strategii Marketingowych
e-mail: tomasz.czuba@ug.edu.pl