Studia I stopnia niestacjonarne - Ekonomia: Analityk gospodarczyOpis specjalności:

Współcześnie, w erze szybkich zmian na rynku pracy pożądani są pracownicy, którzy potrafią połączyć wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Analityk gospodarczy to specjalność, która kształci specjalistów średniego i wyższego szczebla, przygotowując ich do nabycia umiejętności przetwarzania skomplikowanych danych rynkowych.

Firmy we współczesnych gospodarkach muszą stale obserwować, monitorować i ewaluować otaczającą rzeczywistość gospodarczą aby sprostać silnej konkurencji. Zarówno wiedza, jak i  informacja oraz możliwości jej analizy są kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Najważniejszym zasobem firmy są ludzie, którzy odpowiednio zorganizowani i wyposażeni w praktyczne umiejętności są wstanie zgromadzić kluczowe informacje i przeprowadzić właściwą, a nie błędną ocenę sytuacji. Wiedza o funkcjonowaniu rynków w dużej mierze pozyskiwana w oparciu o praktyczną obserwację, powinna być wsparta rzetelnym wykształceniem absolwenta. Zatem specjalność „Analityk gospodarczy” to umiejętna aplikacja przedmiotów praktycznych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • procesów, zjawisk, podmiotów, struktur i instytucji ekonomicznych,
 • metod i narzędzi analiz rynkowych,
 • źródeł danych, metod przedstawiania wyników analiz,
 • zasad analizy opłacalności projektu inwestycyjnego i reguł funkcjonowania firm,
 • analizy strategicznej, analizy makrootoczenia i otoczenia sektorowego,  potencjału strategicznego przedsiębiorstwa,
 • ryzyka, w szczególności w odniesieniu do instrumentów finansowych,
 • funkcjonowania rynku finansowego i charakterystyki zaawansowanych instrumentów finansowych,
 • procesów, podmiotów i struktur występujących na rynku nieruchomości.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • przetwarzania skomplikowanych danych rynkowych,
 • analizy rynków krajowych i międzynarodowych,
 • analizy gospodarki w skali mikro i makro,
 • oceny ryzyka projektów inwestycyjnych i funkcjonowania firmy,
 • analizy wybranego obszaru rynkowego, budowy właściwie dobranych wskaźników z zakresu ryzyk występujących na rynku,
 • oceny opłacalności inwestycji rzeczowych i kapitałowych oraz wyceny instrumentów finansowych,
 • prognozowania procesów i zjawisk na rynku nieruchomości z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,
 • kształtowania strategii rynkowych firmy.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w charakterze specjalisty średniego i wyższego szczebla w firmach i urzędach publicznych,
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Start – up laboratorium sukcesu
 • Zarządzanie pracą
 • Narzędzia podatkowe w systemach gospodarczych
 • Metody i narzędzia analiz rynkowych
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Analiza rynków nieruchomości
 • Narzędzia polityki lokalnej i regionalnej
 • Analiza fundamentalna spółek giełdowych
 • Fundusze europejskie w biznesie
 • Innowacyjne instrumenty finansowe
 • Metody lobbingu gospodarczego
 • Seminarium licencjackie

Opiekun specjalności:
dr Jarosław Kempa


Katedra Polityki Gospodarczej
e-mail: jaroslaw.kempa@ug.edu.pl