Opłaty

Opłata rekrutacyjna

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim, osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w UG wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. 

 

Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów. Za tryb stacjonarny i niestacjonarny lub specjalność w języku angielskim tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Studia stacjonarne w języku polskim dla obywateli Polski i cudzoziemców spełniających określone kryteria (posiadających określone dokumenty) są bezpłatne. 


Dokumenty zwalniające cudzoziemców z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim .


 

Poniżej przedstawiamy opłaty za kształcenie dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

 

 

Zarządzenie z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach, rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

 

 

 

Studia stacjonarne I i II stopnia, kierunek International Business:

  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 1 400 zł

 
Studia stacjonarne II stopnia, kierunek Logistics and Mobility:
  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 1 400 zł

 

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunki ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze:

  • opłata ratalna (6 rat w roku akademickim) 1200 zł