Studia Podyplomowe Marketingu Międzynarodowego

Rekrutacja

Informujemy o konieczności anulowania tegorocznej edycji SPMM.
Zapraszamy serdecznie w roku akademickim 2021/2022.

Słuchaczem może być absolwent szkoły wyższej, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów CO NAJMNIEJ 1. STOPNIA (licencjackich). Kandydaci składają odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni, 2 zdjęcia, podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK oraz dowód opłacenia udziału w Studiach w wysokości 4000 zł, - (lub raty). Warunkiem uruchomienia Studiów jest zgłoszenie się przynajmniej 22 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje  szczegółowe i dokumenty do pobrania:

http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe

 Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z procedurą rekrutacyjną opisaną w punkcie: Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe IRK.

Możliwość rozłożenia opłaty na raty

Opłata wynosi 2000 zł, - za jeden semestr. Można jej dokonać w ratach po 1000 zł, - (po uprzednim złożeniu podania u kierownika SPMM o rozłożenie płatności na raty).

ZAPRASZAMY NA SPMM!