Studia Podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich

Praktyczne studia podyplomowe

„Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich”

Data rozpoczęcia edycji: 01.10.2021

Data zakończenia edycji: 30.06.2022

Kierownik studiów: dr Aleksandra Borowicz, email: aleksandra.borowicz@ug.edu.pl

Sekretariat:

mgr Barbara Błażejewska

Wydział Ekonomiczny UG

Ul. Armii Krajowej 119/121

81-824 Sopot

Tel./Fax. 58 523 12 21Do kogo skierowane są studia podyplomowe „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich”?

Adresatami studiów podyplomowych „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich” są osoby, które zawodowo zarządzają projektami europejskimi w różnych typach podmiotów gospodarczych lub absolwentów studiów min. I stopnia i chcą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu realizacji projektów europejskich.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu aplikowania o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, w tym konstrukcji budżetu, zarządzania projektami i ich rozliczania. Możliwe źródła finansowania projektów są w trakcie studiów bardzo szeroko omawiane co wzbogaca walor praktyczny studiów.
Od kandydatów nie wymaga się doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, ponieważ program studiów obejmuje moduły związane z zarządzaniem projektami, jak również wiele aspektów z zakresu prowadzenia projektów również w środowisku międzynarodowym, w tym aspekty prawne z zakresu zamówień publicznych.  


Czas trwania, organizacja i program studiów podyplomowych

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 16:15-20:15 oraz w soboty 8:00-17:00. Cały program studiów obejmuje 180 h zajęć, z czego 82h to warsztaty praktyczne, podczas których studenci opracowują własne projekty w wybranej tematyce. Warto nadmienić, że poszczególne tematy (tabela poniżej) nie mają charakteru stricte wykładowego a implementacyjny. Studenci podczas zajęć ćwiczą na konkretnych przykładach konstrukcję budżetu, schemat zarządzania projektem czy elementy opisowe wniosków ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych punktów projektów.

 

 Poniższa tabela prezentuje szczegółowy program studiów.

1Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej12
2Kierowanie projektami24
3Programy operacyjne - wdrażanie EFS8
4Programy operacyjne - wdrażanie EFRR8
5Programy operacyjne - wdrażanie Funduszu Spójności8
6Pozastrukturalne źródła finansowania projektów UE16
7Prawo zamówień publicznych w projektach europejskich16
8Sprawozdawczość i kontrola w projektach UE16
9Warsztaty - opracowywanie dokumentacji projektowej72

 

     Razem godzin180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykładowcy


Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w aplikowaniu i realizacji projektów, posiadający bogate doświadczenie trenerskie. Wykładowcami są praktycy, którzy zdobyli doświadczenie jako specjaliści oceniający wnioski i prowadzący własne biura realizacji projektów.


Zajęcia będą prowadzić m.in.:

dr Aleksandra Borowicz – adiunkt z doświadczeniem w aplikowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów europejskich. Prowadziła szkolenia w zakresie projektów europejskich m.in. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku.

dr hab. Anna Golejewska, prof. UG – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni praktyk w obszarze zarządzania projektami. Posiada doświadczenie w zakresie konstruowania budżetu i jego oceny. Współpracowała m.in. z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

mgr Adam Borodo – przedsiębiorca oraz wykładowca specjalizujący w nowoczesnych technologiach oraz mediach społecznościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów biznesowych. Więcej informacji: https://www.linkedin.com/in/borodoadam/?originalSubdomain=pl

Mecenas Tomasz Wojciechowicz – specjalizuje się w zamówieniach publicznych.

Bartosz Wietrzykowski – wieloletni pracownik Agencji Rozwoju Pomorza S.A. specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorczości. Aktualnie pracuje w Pomorskim Funduszu Rozwoju  Sp. z o.o.


Zasady rekrutacji

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu internetowej rejestracji po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

    O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!


Opłaty

1950 PLN za jeden semestr (2 x 1950 PLN)


Komplet dokumentów można przesłać pocztą na adres:
Studia Podyplomowe „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich”
Wydział Ekonomiczny UG
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
pok. 120


WAŻNE TERMINY

Rejestracja w IRK: 07.07.2021 r. - 22.10.2021 r.
Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.09.2021 r. - 22.10.2021 r.
Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 25.10.2021 r.

Zapraszamy na nasze studia!