Wykłady profesorów zagranicznych

Wykładowcy z zagranicy zostaną włączeni w proces kształcenia na Wydziale Ekonomicznym w ramach następujących kierunków: Ekonomia II stopnia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia.

Za zadanie odpowiedzialne są osoby dedykowane z Wydziałów, przy wsparciu Działu Kształcenia.

Okres realizacji zadania: 2018-2022.