Wizyta w WTO

W styczniu 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym UG rozpocznie się rekrutacja na kolejną wizytę studyjną w siedzibie WTO dla studentów specjalności International Business na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Jest to element projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Wizyta będzie miała miejsce w dniach 23-27.03.2020 r.1.    Wizyta studyjna w siedzibie WTO (M2: Zadanie 4, poz. 25)


Rekrutacja obejmuje studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia II stopnia (2018/19).

 

 

                                                                                         


Study Visit International Economic Diplomacy at WTO Headquarters Geneva, Switzerland


In January 2020, the Faculty of Economics of the University of Gdańsk will begin recruiting for another study visit at the WTO headquarters for students of the International Business specialization in the field of International Economic Relations.

This is part of the "PROgram Development of the University of Gdańsk (ProUG)" project which is a part of the Operational Program Knowledge Education Development (POWER).

The visit will take place from March 23-27, 2020.

Recruitment for  students of IB Master’s Degree program will take place between 11-17 January 2019.

Students are required to fill in application forms available on their student’s portal and deliver to Ms. Anna Żebrowska in Dean’s office. 

Study Visit at the World Trade Organization is co-financed under PROgram of Development of  the University of Gdańsk (ProUG).