Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

„Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji. To pierwszy w Polsce, unikatowy kierunek realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje o kierunku:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=telemedycyna_i_projekty_w_ochronie_zdrowia._health_care_technology

Rekrutacja:
https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/telemedycyna_i_projekty_w_ochronie_zdrowia_health_care_technology-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

Telemedycyna UG na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qjew8opVhkc

Pierwsza praca magisterska na WE na temat telemedycyny:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/index.html?lang=pl&ao=studenci&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=4109

Telemedycyna – informacja prasowa UG:
https://ug.edu.pl/Informacja_prasowa/97949/telemedycyna_-_nowy_kierunek_na_ug_przyszlosc_uslug_telemedycznych

Informacja na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu:
http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/09/Opis-kierunku-Telemedycyna-i-projekty-w-ochronie-zdrowia.-Health-Care-Technology.pdf

Informacja na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie:
http://www.oipip-koszalin.org/index.php/2711-nowy-kierunek-na-wydziale-ekonomicznym-uniwersytetu-gdanskiego-telemedycyna-i-projekty-w-ochronie-zdrowia-health-care-technology

Uniwersytet stawia na telemedycynę, Portal „Puls Gdańska”:
https://pulsgdanska.pl/artykul/uniwersytet-stawia-na/1030882

Studia medyczne w Trójmieście. Jaki wybrać kierunek?, Portal Trójmiasto.pl:
https://nauka.trojmiasto.pl/Studia-medyczne-w-Trojmiescie-Jaki-wybrac-kierunek-n147450.html

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology - jedyny taki kierunek w Polsce prowadzony w UG, Portal studentnews.pl:
https://studia.studentnews.pl/s/24/5608-Studia-newsy/5017957-Telemedycyna-i-projekty-w-ochronie-zdrowia-Health-Care-Technology-jedyny-taki-kierunek-w-Polsce.htm