Szkolenie Lean Six Sigma Belt

16 marca 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja na szkolenie Lean Six Sigma Green Belt

Jest to element projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) (M2, Zadanie 4, poz. 28).

GRUPA DOCELOWA

Studenci studiów II stopnia WE

TEMATYKA / TERMIN/ CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt to intensywny, 8-dniowy kurs (8 dni szkoleniowych, łącznie 64 godziny szkoleniowe) z zakresu wykorzystania metodyki Lean management oraz Six Sigma, dotyczącej ciągłej poprawy jakości opartej o statystyczną analizę procesów. Lean Six Sigma jest szeroko wykorzystywana na świecie w obszarze zarządzania jakością.

Szkolenie będzie odbywać się w dniach 6-9 kwietnia (I część), 20-23 kwietnia (II część).

TRYB SZKOLENIA

Ze względu na pandemię COVID-19 szkolenie będzie się odbywać w trybie online na platformie MS Teams. Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia, na czas szkolenia i przygotowania się do egzaminu certyfikującego (teoretycznego). Dla każdego użytkownika zostaną przygotowane materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia i będzie zobowiązany do wzięcia udziału teoretycznym egzaminie certyfikującym.

Szkolenie będzie prowadzone przez wykonawcę wybranego w przetargu publicznym, firmę OpEx Group, posiadającej duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Lean Six Sigma dla różnych organizacji biznesowych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy studenci studiów II stopnia na Wydziale Ekonomicznym. Preferowani będą studenci II roku.

Liczba miejsc jest ograniczona do 15.

Nabór trwa do 23.03.2021, godz. 23.59.  Zgłoszenia są dokonywane mailowo na adres email:  agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować do osoby odpowiedzialnej za realizację szkolenia, dr Agnieszki Szmelter-Jarosz, najlepiej mailowo (agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl)

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym specjalistycznym szkoleniu przygotowanym w ramach projektu „ProUG” dla studentów Wydziału Ekonomicznego!