Specjalność Biznes międzynarodowy

W ramach Zadanie 3. Moduł 1: Modyfikacja programów kształcenia zaplanowane zostało utworzenie nowej specjalności Biznes międzynarodowy (studia niestacjonarne I i II st. na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze).

Wykształcenie absolwenta specjalności Biznes międzynarodowy ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności przydatnych w pracy w biznesie międzynarodowym.

Absolwent specjalności po zakończeniu studiów II stopnia będzie mógł obejmować stanowiska z zakresu: kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, planowania operacyjnego i controllingu, kierowania sprzedażą, negocjowania i zawierania kontraktów w wymiarze międzynarodowym.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom specjalności Biznes międzynarodowy obejmowanie stanowisk charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności na różnych rynkach międzynarodowych, głównie w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, a także w jednostkach władzy państwowej oraz samorządowej.

Specjalność objęta jest „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” i prowadzona jest na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

na I stopniu studiów niestacjonarnych (szczegółowe informacje o specjalności)

oraz na II stopniu studiów niestacjonarnych (szczegółowe informacje o specjalności)