Nowe kierunki i specjalności

NOWE  KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


Od roku 2019/2020 na Wydziale Ekonomicznym prowadzone będą nowe i modyfikowane kierunki i specjalności, realizowane w ramach projektu ProUG:

  1. Kierunek interdyscyplinarny Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology, tworzony i prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji, studia  niestacjonarne II stopnia.
  2. Specjalność Biznes międzynarodowy na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia z elementami praktycznymi
  3. Modyfikowane specjalności: