Monografie i skrypty on-line

W ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)” (Okres realizacji projektu: 01.10.2018-30.09.2022) powstało 6  monografii wspierających realizację modyfikowanego programu studiów na profilu KL na specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka na kierunku Ekonomia dla przedmiotów:  Rynek usług logistycznych, Logistyka informacji, Procesy logistyczne w gospodarowaniu, Optymalizacja w logistyce, Narzędzia planowania zasobów w logistyce, Projektowanie w logistyce.

L.p.Tytuł monografiAutor, rok wydania
Link do monografii
1.

Decyzje menedżerskie w logistyce


Leszek Reszka, 2019https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/97359/
2.

Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce


Andrzej Jezierski, 2020https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/96132/
3.

Logistyczne aspekty racjonalnego wykorzystania systemów informatycznych


Agnieszka Szmelter-Jarosz, 2020https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/98406/
4.

Ład logistyczny w gospodarowaniu


Mirosław Chaberek, 2020https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/99229/
5.

Logistyka informacji w gospodarce 4.0


Dariusz Weiland, Patryk Wierzbowski, 2020https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/99075/
6.

Modelowanie procesów logistycznych


Cezary Mańkowski, 2020https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/98452/