Zgłoszenia uczestników

 

 

 

 

 

 

I Etap VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

  

W pierwszej kolejności do  października prosimy o rejestrację szkół na specjalnym formularzu, do którego link zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej, Facbooku oraz zostanie przesłany do uczestników poprzednich edycji drogą mailową.

 

Do zarejestrowanych szkół wyślemy kolejny link, pod którym poszczególni uczniowie ze szkół zarejestrowanych będą mogli sami wpisać się na listę. W formularzu będą wypełniać swoje dane oraz z listy rozwijanej wybiorą skrót swojej szkoły, jeżeli ta szkoła zostanie zarejestrowana.

 

I etap: do dnia 22 października 2023 r. prosimy o dokonanie zgłoszenia Szkoły przez Dyrekcję Szkoły, przewodniczącego Komisji Szkolnej lub wyznaczonego przez Dyrekcję Szkoły Nauczyciela przedmiotów zawodowych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się pod adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lcw6soCmirn5InQ80mLd6ZARUOUpaVUVFQk5UWUE4RlhDSUpIN1lNWE5DTyQlQCN0PWcu

 

Po wypełnieniu formularza oraz kliknięciu w przycisk 'Wyślij' pojawi się na ekranie informacja o poprawnej rejestracji (Poprawnie wysłanego zgłoszenia), natomiast najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia dokonania zgłoszenia prześlemy na Państwa mailowy adres kontaktowy link, pod którym uczniowie będą mogli dokonać zgłoszenia indywidualnego uczestnika. Formularz do zapisów indywidualnych będzie dostępny wyłącznie dla uczniów szkół zgłoszonych w pierwszym etapie zapisów. (Wysyłany na podany adres mailowy w formularzu najpóźniej do tygodnia od zgłoszenia).

 

II etap: indywidualne zapisy uczestników do 31 października 2023 r. Zgłoszenia dokonuje indywidualnie uczeń, jeśli jest pełnoletni, lub opiekun w przypadku uczniów niepełnoletnich. (Link zostanie przesłany do tygodnia od rejestracji szkoły w formularzu).