Zgłoszenia uczestników

 

 

 

 

 

I Etap V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

  

W pierwszej kolejności do 15 października prosimy o rejestrację szkół na specjalnym formularzu, do którego link zostanie umieszczony na naszej stronie oraz na facbooku oraz zostanie przesłany do uczestników poprzednich edycji drogą mailową.

 

Do zarejestrowanych szkół wyślemy kolejny link, pod którym poszczególni uczniowie ze szkół zarejestrowanych będą mogli sami wpisać się na listę. W formularzu będą wypełniać swoje dane oraz z listy rozwijanej wybiorą skrót swojej szkoły, jeżeli ta szkoła zostanie zarejestrowana.

 

I etap: do dnia 15 października 2020 r. prosimy o dokonanie zgłoszenia Szkoły przez Dyrekcję Szkoły, przewodniczącego Komisji Szkolnej lub wyznaczonego przez Dyrekcję Szkoły Nauczyciela przedmiotów zawodowych poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się pod adresem: http://bit.ly/Rejestracja-szkola-V-OOSL

 

Otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie zgłoszenia, natomiast najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia dokonania zgłoszenia prześlemy na Państwa mailowy adres kontaktowy kod szkoły i link, pod którym uczniowie będą mogli dokonać zgłoszenia indywidualnego uczestnika. Formularz do zapisów indywidualnych będzie dostępny wyłącznie dla uczniów szkół zgłoszonych w pierwszym etapie zapisów. 

 

II etap: indywidualne zapisy uczestników do 22 października 2020 r. Zgłoszenia dokonuje indywidualnie uczeń, jeśli jest pełnoletni, lub opiekun w przypadku uczniów niepełnoletnich.

 

Plakat V Edycji OOSL do ściągnięcia.