Zakres tematyczny

Bloki programowe I etapu olimpiady (25 pytań jednokrotnego wyboru)

Pojęcia transportu, magazynowania, organizowania i monitorowania. Struktura podsystemu organizowania i monitorowania procesów transportowych i magazynowych. Etapy procesu organizacyjnego. Fazy procesu transportowego i magazynowego. Technologia transportowa i magazynowa. Terminologia fachowa w j. polskim i angielskim odpowiadająca w/w blokom programowym. 

 

 

Bloki programowe II etapu olimpiady (25 pytań wielokrotnego wyboru)

Elementy realizacji zlecenia transportowego, zamawiania towarów, operacji manipulacyjnych i wydań magazynowych. Dobieranie urządzeń do wykonywania czynności transportowych i magazynowych. Dokumentacja transportowa, spedycyjna, magazynowa. Terminologia fachowa w j. polskim i angielskim odpowiadająca w/w blokom programowym. 

 

 

Bloki programowe III etapu olimpiady (25 pytań wielokrotnego wyboru)

Formuły Incoterms. Systemy automatycznej identyfikacji towarów i monitorowania dostaw. Metody optymalizacyjne w transporcie i magazynowaniu. Ocena wskaźnikowa procesów transportowych i magazynowych. Terminologia fachowa w j. polskim i angielskim odpowiadająca w/w blokom programowym.