Rada Naukowa

Przewodniczący:

prof. UG, dr hab. Monika Bąk, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG,

 

prof. zw. dr hab. Jan Burnewicz, Kierownik Katedry Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny UG,

 

prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek, Kierownik Katedry Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG,

 

mgr Bartłomiej Glinka, Prezes Zarządu Omida Logistics

 

prof. zw. dr hab. Janusz Neider, Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji, Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny UG,

 

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Katedra Polityki Transportowej, Wydział Ekonomiczny UG,

 

prof. UG dr hab. Cezary Mańkowski, Katedra Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG,

 

dr Leszek Reszka, Katedra Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG.