Organizator

Organizatorem olimpiady jest:

 

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot 

 

Pod patronatem: