Literatura

Dodatkowa literatura do drugiego etapu Olimpiady


 1. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, St. Krzyżaniak, Instytut logistyki i Magazynowania

2. Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE,

3. J. Szołtysek, J. W. Jaroszyński , Decyzje Logistyczne w przedsiębiorstwie przykłady i zadania, PWSZ Wałbrzych,

4. J. Neider, Leksykon : transport, spedycja, logistyka,  Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2015

5. Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, pod red.W.Rydzkowskiego i K.Wojewódzkiej-Król, PWN 2009

6. Usługi Logistyczne, pod red.W.Rydzkowskiego, Biblioteka Logistyka 2011

7. Podręcznik Spedytora -  transport, spedycja i logistyka, red. D. Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i  Logistyki, Gdynia 2014

8. A. Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka - teoria i praktyka

9. A. Dąbek, Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki - z rozwiązaniami

10. D. Marciniak-Neider, Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, PISiL, Gdynia 2017.


Wybór przydatnej lieratury do pierwszego etapu Olimpiady:


1.  M. Chaberek: Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2002.

2. A. Kożlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2010.

3. J. Neider, Słownik skrótów i terminów. Transport - Spedycja - Logistyka, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011. 

4. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2019. 

5. B. Śliwczyński, Planowanie logistyczne - podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, IliM, 2008.

6. A. Sikorski, Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

7. G. Karpus, Zbiór zadań z logistyki . Cześć 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

8. M. Knap, R. Knap, Zbiór zadań z logistyki. Cześć 2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

9. J. Śliżewska, J. Stochaj, Podstawy Logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017

10. A. Krupa, Podstawy Transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017