Strona startowa

Szanowni Doktoranci i Kandydaci na Studia Doktoranckie

Witamy na stronie internetowej Niestacjonarnych studiów doktoranckich z ekonomii, funkcjonujących na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma pełne uprawnienia  przyznane przez Centralną Komisję (zaraz po powstaniu Uniwersytetu) do prowadzenia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia.

Zespół profesorów - opiekunów naukowych doktorantów – gwarantuje możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w szerokim spektrum problematyki ekonomicznej, poczynając od zagadnień teoretycznych mikro- i makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i integracji europejskiej, transformacji gospodarczej, rynków finansowych poprzez ekonomikę przedsiębiorstwa, marketing, gospodarowanie zasobami ludzkimi, do zagadnień sektorowych współczesnej ekonomii (transport i logistyka, handel międzynarodowy, gospodarka morska, turystyka, gospodarka regionalna, ekonomia innowacji i inne).

W programie studiów oferuje się przedmioty pozwalające Doktorantom przygotować się do egzaminów najczęściej wyznaczanych w przewodach doktorskich, metodologię badań ekonomicznych, lektoraty języków obcych ukierunkowane na pogłębienie międzynarodowej terminologii ekonomicznej, informatykę w badaniach naukowych i szeroki zestaw przedmiotów specjalizacyjnych oraz przygotowujących do zawodu. Zajęcia odbywają się przez 3 lata w soboty i niedziele (zwykle co dwa tygodnie) w okresie od października do maja każdego roku akademickiego. Odbycie tych studiów stwarza możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu ekonomii zarówno absolwentom kierunków studiów ekonomicznych, jak i innych kierunków.

Zapewniamy Doktorantom dostęp do posiadanych ekonomicznych baz danych, specjalistycznych bibliotek z dokumentami elektronicznymi znajdującymi się instytutach, katedrach i zakładach, dostęp do bogatych zbiorów statystyk gospodarczych i tekstów prawa gospodarczego. Profesorowie sprawujący opiekę naukową nad Doktorantami są osobami o wysokim autorytecie naukowym w kraju i za granicą, uczestniczącymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i przygotowywaniu strategii rozwoju gospodarczego, działającymi aktywnie w gospodarce, lub jako eksperci rządu czy też organizacji międzynarodowych.

Zapraszamy na studia doktoranckie na naszym Wydziale, mające na mocy Ustawy z 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, charakter studiów III stopnia.