PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

Opublikowano 28 września 2018 roku

Wydział Ekonomiczny uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 r.
Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

https://proug.ug.edu.pl/