Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 22 czerwca 2012 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na  stanowisko asystenta w Zakładzie Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego


Wymagania:

  • Stopień magistra lub doktora nauk ekonomicznych
  • Wiedza w zakresie marketingu
  • Zainteresowanie problematyką komunikacji marketingowej
  • Biegła znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku
  • Plany dotyczące dalszego rozwoju naukowego


Wymagane dokumenty:

  • Dyplom magisterski lub doktorski
  • List motywacyjny
  • CV
  • Wykaz dorobku naukowego


Zgłoszenia pisemne prosimy składać do dnia  17 lipca 2012 w Instytucie Handlu Zagranicznego (pokój 302), ul. Armii Krajowej 119/121, 81 824 Sopot.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia  18 lipca 2012 o godz. 11.00; (pok. 301)
w Instytucie Handlu Zagranicznego.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof.  UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski