Nagroda im. Mrongowiusza

Opublikowano 18 marca 2013 roku

 

Komisja ds. Nagród  dla Nauczycieli Akademickich im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza podczas obrad dnia 25.02.2013 r., po zapoznaniu się z wnioskami nadesłanymi przez Dziekanów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządów studentów poszczególnych wydziałów, jednogłośnie przyznała Nagrodę im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza pani prof. UG dr hab. Monice Bąk z Wydziału Ekonomicznego.


Serdecznie gratulujemy !!!


Mrongowiusze 2013 strona UG