Obrona doktorska mgr. Wojciecha Wawrzyńskiego

Opublikowano 21 stycznia 2013 roku

 

 

W dniu 17 grudnia 2012 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Wawrzyńskiego

na temat:

”Fundusze bezzwrotnej pomocy jako narzędzie europejskiej strategii budowania współpracy w sektorze badań i rozwoju - na przykładzie sektora badań i eksploatacji morza”.

 

Promotorem pracy była prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Kujawa  (Uniwersytet Gdański)
  • prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa)
Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej. 

W dniu 17 stycznia 2013 r. Rada Wydziału Ekonomicznego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych.

 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!