Dr hab. Krzysztof Grzelec

Opublikowano 26 czerwca 2012 roku

Rada Wydziału Ekonomicznego UG na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2012 roku nadała doktorowi Krzysztofowi Grzelcowi stopień doktora habilitowanego.

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym:

1. Prof. zw. dr hab. Wojciech Bąkowski, Uniwersytet Szczeciński

2. Prof.  zw. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. Prof. zw. dr hab. Bogusław Liberadzki, Szkoła Główna Handlowa

4. Prof.  zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Uniwersytet Gdański

 

Gratulujemy!