dr hab. Radosław Koszewski

Opublikowano 23 listopada 2012 roku
    

 

Miło nam poinformować, że w dniu 14 listopada 2012 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne

Pana dra Radosława Koszewskiego

 

 

Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym wszczętym na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. 


"Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw”


                byli:

  • prof. zw. dr hab. Janusz NEIDER (Uniwersytet Gdański)
  • prof. zw. dr hab. Jan RYMARCZYK (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  • prof. zw. dr hab. Marian GORYNIA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  • prof. zw. dr hab. Adam BUDNIKOWSKI (Szkoła Główna Handlowa)

 

Kolokwium zakończyło się podjęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego uchwał o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego i nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!