Viva Dydaktyka 2023

Opublikowano 23 czerwca 2023 roku

21 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się wydarzenie VIVA DYDAKTYKA organizowane przez Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu, w którym uczestniczyło liczne grono wykładowców akademickich z Wydziału Ekonomicznego.

 

Program wydarzenia obejmował wykład prof. dr hab. Marleny Lembicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Dydaktyka w procesie poszukiwań”, Dyrektorka CDDiT dr Ewa Szymczak, prof. UG przedstawiła raport z ostatniego roku działalności Centrum. Jednostka prowadziła cykle spotkań dla nauczycieli akademickich, m.in. Dydaktyczny Jam Session, Kawiarenka Tutorów, czy Idee Edukacji Akademickiej. CDDiT organizuje także kursy, szkolenia, webinary oraz publikuje czasopismo Tutoring Gedanensis, w których pojawiają się m.in. eseje studentów oraz dydaktyków. 

O nowym czasopiśmie „Horyzonty Edukacji Akademickiej” oraz projekcie “MindtheGEPs”, którego celem jest wdrażanie równości płci na Uniwersytecie Gdańskim opowiedziała Zastępczyni Dyrektora CDDiT UG dr Beata Karpińska-Musiał.

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG opowiedział o wartości dydaktyki akademickiej. Pan Prorektor stwierdził, że z obliczeń wynika w skali uczelni ok. 10% pracowników może pracować na stanowiskach dydaktycznych, nie wliczając do tej grupy lektorów j. obcych i trenerów wychowania fizycznego. Ważne, aby ta grupa stanowiła rdzeń do budowania dydaktyki akademickiej, natomiast każdy powinien dbać o jakość dydaktyki na UG.


Organizatorzy wydarzenia oraz naukowcy i pracownicy różnych jednostek i wydziałów UG przygotowali 12 stoisk dydaktycznych, które przedstawiały nowe narzędzia do nauczania i metody dydaktyczne.Jeden ze “straganów dydaktycznych” prowadziły dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG oraz dr Martyna Wielewska-Baka (WNS) i dr Aneta Lewkowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) wraz z zaproszoną grupą studentów. Tematem prezentacji była technika “fishbowl”. Rozmawiano również na temat dyskutowania kreatywnego i z zaangażowaniem.


W ramach wydarzenia odbył się również panel dyskusyjny pt. „Rutyna versus zaskoczenie: dlaczego się szkolimy i co wnosimy tym faktem w kulturę uniwersytetu?” prowadzony przez dr Beatę Karpińską-Musiał. Brali w nim udział: dr Dorota Dykalska z Wydziału Nauk Społecznych, dr Beata Kowalczyk z Wydziału i Prawa i Administracji, dr Monika Mazurowska z Wydziału Zarządzania, dr Helena Draganik z Wydziału Filologicznego oraz dr Leszek Reszka z Wydziału Ekonomicznego.

 

Podczas wydarzenia odbyło się również wręczenie dyplomów dla osób, które ukończyły w bieżącym roku akademickim kursy tutorskie organizowane przez CDDiT. Wraz z gratulacjami od Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia UG, dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, dyplomy ukończenia kursu tutorskiego I stopnia odebrali m.in. wykładowcy z Wydziału Ekonomicznego UG: dr Ewa Ignaciuk, dr Monika Grottel i dr Grzegorz Szczodrowski. Natomiast dyplom ukończenia kursu tutorskiego II stopnia odebrała dr Dorota Książkiewicz. Ponadto kursy tutorskie w roku akad. 2022/2023 ukończyły dr hab. Joanna Bednarz prof. UG, dr Aleksandra Gus-Puszczewicz i dr Maria Matusiewicz.


Warto dodać, że wykładowcy akademiccy na Wydziale Ekonomicznym korzystają z możliwości wielu szkoleń podnoszących jakość kształcenia, uczestniczą w seminariach i konferencjach dydaktycznych, tworzą i biorą udział w krajowych i międzynarodowych projektach rozwojowych (m.in. finansowanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki czy Komisji Europejskiej) powiązanych z podniesieniem i wzbogaceniem oferty kształcenia o nowe elementy z wykorzystaniem nowych metod dydaktycznych.


Na Wydziale Ekonomicznym znakomicie rozwija się m.in. tutoring, obecnie przygotowanie tutorskie posiada już 18 wykładowców akademickich Wydziału!

Umiejętności i kompetencje tutorskie są oparte o akredytacje Collegium Vratislaviense, programy tutoringu i doskonalenia dydaktycznego w uczelniach zagranicznych, takich jak Master of Didactics czy Master of Didactics. Advanced Qualifications w University College London, Ghent University czy University of Groningen oraz szkolenia I i II stopnia w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego.


W każdym semestrze w ramach przedmiotu „Ekonomia w tutoringu akademickim” proponowanych jest kolejnych kilka tutoriali prowadzonych przez grono tutorów WE UG. "Ekonomia w tutoringu akademickim” to przedmiot, który jest oferowany studentom studiów stacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, zarówno na I, jak i na II stopniu studiów.


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego 

Zapowiedź: https://ug.edu.pl/news/pl/5438/viva-dydaktyka-w-ug

Relacja: https://ug.edu.pl/news/pl/5457/viva-dydaktyka-kolejny-rok-doskonalenia-nauczania-na-ug