Najważniejsze osiagnięcia naukowe pracowników WE

Opublikowano 13 grudnia 2022 roku

Najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału Ekonomicznego w II - III i IV kwartale 2022 r.


Najważniejsze opublikowane artykuły naukowe


L.p. Autorzy z jednostki Autorzy (wszyscy) Tytuł Czasopismo Wydawca IF5 IF2
1 Zientara P., Adamska-Mieruszewska J., Bąk M. Zientara P., Adamska-Mieruszewska J., Bąk M. Unpicking the mechanism underlying hospitality workers' intention to join a union and intention to quit a job. Evidence from the UK    International Journal of Hospitality Management Elsevier Ltd 11.129 0.427
2 Cirella G. Aghmashhadi A.H., Samaneh Zahedi S.,  Kazemi A.,  Fürst Ch., Cirella G. Conflict analysis of physical industrial land development policy using game theory and graph model for conflict resolution in Markazi province Land Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.235 3.398
3 Stefaniak J. Ambroziak A.A., Stefaniak J. The position of China in trade in services within the European Union Oeconomia Copernicana   6,574 3,315
4 Czermański E., Oniszczuk-Jastrząbek A.,Cirella G. Czermański E., Oniszczuk-Jastrząbek A., Spangenberg E.F., Kozłowski Ł., Adamowicz M., Jankiewicz J., Cirella G. Implementation of the Energy Efficiency Existing Ship Index: an important but costly step towards ocean protection Marine Policy Elsevier Ltd 4.173 4.072
5 Dopierała Ł., Mosionek-Schweda M., Dopierała Ł., Mosionek-Schweda M.,Laskowicz T., Ilczuk D. Financial performance of renewable energy producers: a panel data analysis from the Baltic Sea Region Energy Reports Elsevier Ltd 4.937 5.258
6 Cirella G. Fu Y., Yang X.,  Wang T.,  Supriyadi A., Cirella G. Spatial pattern characteristics of the financial service industry: evidence from Nanjing, China Applied Spatial Analysis and Policy Springer Verlag 2.043 2.389
7 Leszek Czerwonka Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka  Which determinants matter for working capital management in energy Industry? The case of European Union economy Energies Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.252 3.333
8 Giuseppe Cirella Roman A. Lewandowski, Giuseppe Cirella Performance management systems: trade-off between implementation and strategy development Operations Management Research Springer Verlag 7.032 7.203
9 Maria Matusiewicz Maria Matusiewicz Modeling stakeholders openness to sustainable logistics measures using a data analysis approach Processes Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.352 3.338
10 Andrzej Poszewiecki Andrzej Poszewiecki, Joanna Czerepko New trends in consumption in Poland as shown by the example of a freeshop concept Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.889 4.089
11 Anita Szymańska, Małgorzata Zielenkiewicz Anita Szymańska, Małgorzata Zielenkiewicz Declining labour income share and personal income inequality in advanced countries Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.889 4.089
12 Giuseppe Cirella Shuokai Wang, Zhen Cai, Yuxuan Hu, Giuseppe Cirella, Yi Xie Chinese resident preferences for African elephant conservation: choice experiment Diversity Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.029 2.905
13 Giuseppe Cirella Tingyu Yang, Elena Druică, Zhongyi Zhang, Yuxuan Hu, Giuseppe Cirella, Yi Xie Predictors of the behavioral Intention to participate in Saiga antelope conservation among Chinese young residents Diversity Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.029 2.905
14 Jacek Zaucha Jacek Zaucha The extension of marine spatial planning to the management of the world ocean, especially areas beyond national jurisdiction Marine Policy Elsevier Ltd 4.315 4.735
15 Giuseppe Cirella Zhongyi Zhang, Tingyu Yang, Yuxuan Hu, Giuseppe Cirella, Yi Xie Behavioral intention to resist the consumption of wild animals in China: netizen survey Diversity Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) 3.029 2.905
Najważniejsze opublikowane monografie naukowe

L.p. Autorzy z Wydziału Ekonomicznego Autorzy (wszyscy) Tytuł Wydawca Typ publikacji monograficznej
1 Leszek Czerwonka Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka Struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce CeDeWu książka autorska (monograph)
2 Maria Matusiewicz Maria Matusiewicz Logistyka miejska w świetle idei zrównoważonego rozwoju Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego książka autorska (monograph)
3 Giuseppe Cirella Giuseppe Cirella Human settlements: urbanization, smart sector development, and future outlook Springer Link książka redagowana (edition of monograph)
4 Aleksandra Koźlak, Elżbieta Adamowicz Aleksandra Koźlak, Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Elżbieta Adamowicz Infrastruktura transportu w regionie południowo-wschodniego Bałtyku Instytut Europy Środkowej książka autorska
5 Joanna Kuczewska Marian Gorynia, Joanna Kuczewska, Alojzy Z. Nowak Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim: wyzwania współczesności Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne książka redagowana
6 Ewa Ignaciuk, Monika Szmelter Ewa Ignaciuk, Monika Szmelter Społeczna odpowiedzialność nauki - świat po pandemii Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego książka redagowanaWszystkim Autorom gratulujemy!