Komunikat Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Opublikowano 12 grudnia 2022 roku

W dniach 24 grudnia 2022 roku – 1 stycznia 2023 roku budynek Wydziału Ekonomicznego będzie zamknięty.   


Od 2 do 8 stycznia 2023 r. obowiązuje zatwierdzony wcześniej harmonogram roku akademickiego na Wydziale Ekonomicznym, czyli w dniach 2-5 stycznia ogłoszone są dni dziekańskie wolne od zajęć, zaś podczas weekendu 7-8 stycznia odbywają się zajęcia na studiach niestacjonarnych zgodnie z planem. 


Egzaminy zimowej sesji egzaminacyjnej w I połowie sesji, tj. od 28 stycznia do 4 lutego będą odbywały się w trybie stacjonarnym, w II połowie sesji, tj. 5 do 12 lutego egzaminy będą odbywały się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnie).


W dniach 2-5 stycznia 2023 r. Dziekanat i Biuro Dziekana pracują hybrydowo, tzn. zadaniowo w trybie zdalnym w połączeniu z dyżurami stacjonarnymi. 

 dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Dziekan Wydziału Ekonomicznego