Obrona rozprawy doktorskiej

Opublikowano 27 października 2022 roku

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Michała PRZYBYŁOWSKIEGOna temat: „Koncepcja pomiaru efektów publicznego wsparcia polskiego rynku venture capital"Promotor:

  • dr hab. Anna Zamojska
    Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 15 listopada 2022 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110. Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.


Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.