Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Opublikowano 16 sierpnia 2022 roku

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
prof. dra hab. Krzysztofa SzałuckiegoProf. dr hab. Krzysztof Szałucki był emerytowanym profesorem nauk ekonomicznych,  prodziekanem Wydziału Ekonomiki Transportu UG (1990 - 1993), prodziekanem Wydziału Ekonomicznego UG (1993 - 1996), dyrektorem Kolegium Ekonomicznego UG (1993 - 2004), kierownikiem Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału Ekonomicznego UG (1993 - 2016).

Prowadził badania naukowe w zakresie ekonomiki transportu, teorii przedsiębiorstw, diagnozowania procesów ekonomicznych i zachowania podmiotów gospodarczych.

Był autorem licznych publikacji naukowo-badawczych, wypromował wielu doktorantów, w tym przyszłych naukowców i praktyków.

Twórca specjalności Wydziału Ekonomicznego UG: „Teoria przedsiębiorstw”, „Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw” oraz „Audytor przedsiębiorstw”. Współtwórca programów nauczania specjalności: „Transport i Logistyka” oraz  „Ekonomika Transportu i Logistyka”.

Prof. Krzysztof Szałucki posiadał wieloletnie doświadczenie praktyczne związane z pracą w sektorze transportu (publiczny transport zbiorowy, transport samochodowy, spedycja), doradztwa ekonomicznego i audytu wewnętrznego (w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach sektora użyteczności publicznej), audytu finansowego przedsiębiorstw i instytucji. Był konsultantem ekonomicznym kadr kierowniczych kilkudziesięciu przedsiębiorstw i jednostek sfery finansów publicznych.

W ramach łączenia teorii z praktyką związany był z samorządem terytorialnym Polski od roku 1990. Pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. komunikacji miejskiej (1990 – 1992), dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (1992 – 2004) oraz skarbnika Miasta Gdyni (2005 - 2021).

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku oraz Sekcji Transportu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W 2021 r. prof. Krzysztof Szałucki został odznaczony Medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.
Żegnamy znakomitego naukowca, dydaktyka i praktyka.


 
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

składają Dziekan i cała społeczność akademicka

Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 


Pogrzeb prof. Krzysztofa Szałuckiego odbędzie się 20 sierpnia 2022 r. (sobota):
 

godz. 11.00 – pożegnanie w Kaplicy Cmentarnej Gdynia - Witomino

godz. 11.30 – ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Witomińskim