Nowy numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”

Opublikowano 06 lipca 2022 roku

4 lipca 2022 r. ukazał się dwunasty już numer Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów, bankowości, inwestycji, gospodarki globalnej i regionalnej, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, logistyki i transportu oraz innych aspektów zjawisk ekonomicznych.


"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym się od 2003 r.
Od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.

Czasopismo dostępne jest między innymi w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego
oraz indeksowane w bazach CEJSH, EBSCO oraz Google Scholar.


Życzymy przyjemnej lektury!

Komitet Redakcyjny Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”


Strona czasopisma:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego