Nowy numer Gazety Uniwersyteckiej

Opublikowano 28 czerwca 2022 roku

Polecamy lekturę najnowszego numeru „Gazety Uniwersyteckiej”, w którym znajdą Państwo wiele informacji na temat ważnych i ciekawych wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim, w tym również na Wydziale Ekonomicznym UG.

Polecamy lekturę m.in. na temat:

Wykładu prof. Grzegorza Kołodki, który odbył się dnia 17 maja 2022 r. w Auli A na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie.
W spotkaniu współorganizowanym przez Wydział Ekonomiczny UG i PTE uczestniczyli m.in. studenci i pracownicy Wydziału Ekonomicznego i innych jednostek UG, członkowie Rady Ekspertów i członkowie PTE.
Na początku spotkania Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego zapoznała publiczność z dorobkiem naukowym oraz publikacyjnym prof. Grzegorza Kołodki. Zaanonsowała również główny pretekst spotkania, którym była najnowsza książka autorstwa Profesora pt." Świat w matni. Czwarta część trylogii".

Seminarium "Wielcy polscy ekonomiści - Władysław Grabski", które odbyło się 19 maja 2022 r. Było współorganizowane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego (1874-1938).

Malowania z p. Mateuszem Iskrzyckim - od 22 maja 2022 r. studenci Wydziału Ekonomicznego mogą prezentować swoje talenty w nowo otwartej Galerii na Wydziale Ekonomicznym. Inicjatorkami przedsięwzięcia są prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, dr Magdalena Markiewicz wraz z dr Ewą Ignaciuk z Katedry Mikroekonomii. Zdaniem Prodziekan, Galeria na Ekonomicznym ma ukazywać środowisku Wydziału Ekonomicznego różnorodność zainteresowań i pasji życiowych studentów oraz zachęcać ich do pokonywania własnych słabości, czy też odkrywania własnej drogi życiowej.
Jedną z osób, których prace zostały zaprezentowane w Galerii na Ekonomicznym, jest Mateusz Iskrzycki – student II roku ekonomii. Mateusz Iskrzycki maluje piękne, emanujące dobrocią i radością życia portrety. Co ciekawe, czyni to, chociaż sam jest dotknięty wadą wzroku – wadą na tyle poważną, że podczas niektórych wykładów i ćwiczeń zmuszony jest korzystać z asystenta osoby niepełnosprawnej. Twórczość Mateusza Iskrzyckiego jest więc dowodem na to, jak niezwykłych rzeczy może dokonać człowiek, który wbrew przeciwnościom losu dąży do obranego celu. Ukazuje także, że można mieć dobry wzrok, a mimo to być „ślepym na piękno”, ale też można gorzej widzieć oczami ciała, lecz oglądać piękno świata oczyma swej duszy.

Dnia Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowanego dnia 3 czerwca 2022 r. na Wydziale Chemii pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego oraz Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beaty Grobelnej, prof.UG i Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Moniki Bąk, prof. UG. Wydarzenie było zorganizowane po raz czwarty. Założeniem Dnia Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim jest promowanie, wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. Promotorką wydarzenia była dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG. Wydarzenie ma zasięg ogólnoeuropejski i jego celem jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach inicjowanego od 2015 r. Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.

Archiwum UG i jego zbiorów - Po raz trzeci Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Archiwów. W tym roku hasłem przewodnim było: „Archives are you?”. Miało ono zachęcić do wspólnych rozważań, czym są archiwa oraz jakie historie odzwierciedlają przechowywane w nich materiały. Archiwum UG zorganizowało wystawę „6 z historii”, którą można było zwiedzać do 10 czerwca 2022 r. na terenie magazynów archiwalnych UG.  
Wystawa składała się z sześciu punktów: odradzanie się idei szkolnictwa wyższego w Gdańsku po II wojnie światowej, proces powstawania i rozwoju Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, zapoznanie z wydarzeniami dotyczącymi powołania UG w 1970 r., opis rozwoju uczelni, społeczno–kulturalna działalność studentów oraz prezentacja Uniwersytetu Gdańskiego w świetle zachowanych materiałów archiwalnych dokumentujących jego historię. Wystawę odwiedziły władze rektorskie: Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Gośćmi wystawy był również b. Prorektor UG, prof. Janusz Neider i b. Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego prof. Danua Marciniak-Neider.

Link do najnowszego wydania Gazety Uniwersyteckiej:

NAJNOWSZY NUMER „GAZETY UNIWERSYTECKIEJ” | Aktualności - Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

Zapraszamy do lektury!